Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
88

I C 789/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2016-01-29

Data publikacji: 2020-06-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 789/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka R. Niedźwiecka Protokolant: protokolant sądowy Agnieszka Neuman po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2016 r. w Białej Podlaskiej na rozprawie sprawy z powództwa A. C. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. powoda A. C. kwotę 3.455,20 zł.( trzy tysiące
Czytaj więcej»

I C 723/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2016-11-30

Data publikacji: 2017-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 723/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Niedźwiecka Protokolant: protokolant sądowy Agnieszka Neuman po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2016 r. w Białej Podlaskiej na rozprawie sprawy z powództwa (...) Finanse Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. przeciwko E. H. (1) o zapłatę I. zasądza od pozwanej E. H. (1) na rzecz powoda
Czytaj więcej»

I C 1065/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2016-06-10

Data publikacji: 2016-08-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1065/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka R. Niedźwiecka Protokolant: protokolant sądowy Agnieszka Neuman po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2016 r. w Białej Podlaskiej na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej we W. przeciwko M. G. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego M. G. na rzecz powoda (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej we W.
Czytaj więcej»

I C 1006/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2016-03-25

Data publikacji: 2016-08-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1006/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka R. Niedźwiecka Protokolant: sekr. sądowy Ewelina Wróbel po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2016 r. w Białej Podlaskiej na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku Spółki Akcyjnej we W. przeciwko W. A. i T. A. o zapłatę zasądza solidarnie od pozwanych W. A. i T. A. na rzecz powoda (...) Banku Spółki Akcyjne
Czytaj więcej»

I C 1165/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2016-03-15

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1165/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Agnieszka Ostrowska Protokolant: Izabela Gruszka-Wachowiec po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2016 r. w Białej Podlaskiej na rozprawie sprawy z powództwa S. C. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda S. C. 19.000,00 (dziewiętnaście tysięcy) zło
Czytaj więcej»

I Ns 240/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2016-12-30

Data publikacji: 2021-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 240/14 POSTANOWIENIE Dnia 30 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka R. Niedźwiecka Protokolant : protokolant sądowy Agnieszka Neuman po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 r. w Białej Podlaskiej na rozprawie sprawy z wniosku G. K. z udziałem J. K. (1) , Z. K. (1) , K. W. (1) o dział spadku po J. K. (2) postanawia : 1. ustalić ,że w skład spadku po J. K. (2) zmarłej w dniu 28 czerwca 2012 roku w B. ,
Czytaj więcej»

II W 1731/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2021-04-27

Data publikacji: 2021-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

II W 1731/20 UZASADNIENIE T. L. obwiniony został o to, że w dniu 20 października 2020 r. o godz. 12 05 w W. na ul. (...) znajdując się w miejscu ogólnodostępnym naruszył obowiązek zasłaniania ust oraz nosa w okresie epidemii, Sąd Rejonowy ustalił i zważył co następuje: W dniu 20 października 2020 r. o godz. 12 05 T. L. szedł chodnikiem przy ulicy (...) w W. . Szedł sam zachowując odstęp 1,5 m od poprzedzających go i idących za nim pieszych. Posiadał maseczkę, ale miał ja założona pod brodę tak z
Czytaj więcej»

II K 511/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2018-03-07

Data publikacji: 2018-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn.akt. II K 511/14 UZASADNIENIE Na podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego i ujawnionego w toku niniejszej rozprawy Sąd ustalił następujący stan faktyczny : W dniu 30 czerwca 2010 roku R. Z. zgłosił się S. O. R. W. S. S. w B. ( dalej: WSS), z silnymi bólami promieniującymi do klatki piersiowej i brzucha. Lekarz konsultant (...) K. K. poprosił o konsultację neurologiczną. R. Z. nie został przyjęty do szpitala z powodu stwierdzenia w czasie konsultacji neurologicznej przeprowa
Czytaj więcej»

III RC 229/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2015-08-13

Data publikacji: 2015-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: przy zmianie obowiązku alimentacyjnego należy brać pod uwagę okoliczności mogące świadczyć o zmianie stosunków zarówno dotyczących usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego jak i możliwości zarobkowych i majątkowych stron, także gdy powód jednocześnie żąda uchylenia, bądź zmiany orzeczenia
Sygn. akt III RC 229/15 Dnia 13 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy w B. (...) Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Irena Czaczkowska Protokolant st. sekr. sądowy Joanna Krzyszczak po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2015 roku w Białej Podlaskiej na rozprawie sprawy z powództwa T. G. przeciwko I. G. (1) o uchylenie alimentów, ewentualnie obniżenie alimentów I Obniża alimenty zasądzone od powoda T. G. na rzecz pozwanej I. G. (1) wyrokiem Sądu Rejonowego w B. (...) z dnia 07.05.2
Czytaj więcej»

III RC 236/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2015-07-20

Data publikacji: 2018-12-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem małoletnich dzieci i dzielić się z nimi swoimi dochodami. Wyzbycie się przez osobę zobowiązaną majątku, nie stanowi przeszkody do nałożenia na zobowiązanego stosownego obowiązku alimentacyjnego.
Sygn. akt III RC 236/15 Dnia 20 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w B. PodlaskiejIII Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Irena Czaczkowska Protokolant Aleksandra Witek po rozpoznaniu w dniu 20/07/2015 r. w Białej Podlaskiej sprawy z powództwa małoletnich W. i A. rodz. K. działających przez matkę S. K. przeciwko A. K. (1) o alimenty I zasądza od pozwanego A. K. (1) na rzecz jego małoletnich dzieci W. K. , ur. (...) i A. K. (2) , ur. (...) alimenty w kwocie po 300 zł (trzysta)
Czytaj więcej»