Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
113

II K 382/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2016-01-05

Data publikacji: 2016-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

II K 382/15 UZASADNIENIE S. K. został oskarżony o to, że w dniu 20 marca 2015 r., przekraczając granicę państwa przez drogowe przejście graniczne w S. , wprowadził na obszar celny Unii Europejskiej, bez zgłoszenia do kontroli celnej, towar w postaci 710 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, przez co nastąpiło narażenie budżetu Unii Europejskiej na uszczuplenie należności celnej w wysokości 592 złotych oraz narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w wysokości 3026 złotych oraz
Czytaj więcej»

II K 415/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2016-02-22

Data publikacji: 2016-02-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

II K 415/15 UZASADNIENIE W. K. (1) został oskarżony po pierwsze o to, że w 2013 r., dokładnej daty nie ustalono, w L. zabrał w celu przywłaszczenia piłę spalinową marki S. , 2 wiertarki, 20 karnistrów, 3 łopaty oraz beczkę metalową o poj. 200 l z 200 l oleju napędowego, o łącznej wartości 2003 zł. na szkodę T. K. (1) , po wtóre - o to, że w dniu 13 maja 2014 r. w L. dokonał przywłaszczenia powierzonego mienia w postaci cielnej krowy o wartości 4.000 zł na szkodę T. K. (1) , a także o to, że w mi
Czytaj więcej»

II K 428/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2017-10-04

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

II K 428/17 UZASADNIENIE W. H. został oskarżony o to, że w dniu 19 kwietnia 2017 r. w J. działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, zadawał uderzenia S. G. ręką w twarz i okolice klatki piersiowej czym spowodowała obrażenia ciała powodując naruszenie czynności narządu ciała na okres poniżej 7 dni w postaci podbiegnięcia krwawego powieki dolnej oka prawego, obrzęku i krwiaka podskórnego głowy w okolicy skroniowej lewej, rany tłuczonej wargi dolnej
Czytaj więcej»

II K 511/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2018-02-28

Data publikacji: 2018-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 511/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Marta Załęska Protokolant: Renata Plażuk przy udziale Prokuratora Edyty Winiarek, Artura Piela, Łukasza Grędysa, Rafała Litwiniuka po rozpoznaniu na rozprawie w dniach : 19 listopada 2014 roku, 16 , 21, 28 stycznia, 18 lutego, 18 marca , 13 listopada 2015 roku, 14 lutego 2018 roku sprawy: K. W. syna M. i M. z. d. B. , ur. (...
Czytaj więcej»

II K 511/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2018-03-07

Data publikacji: 2018-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn.akt. II K 511/14 UZASADNIENIE Na podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego i ujawnionego w toku niniejszej rozprawy Sąd ustalił następujący stan faktyczny : W dniu 30 czerwca 2010 roku R. Z. zgłosił się S. O. R. W. S. S. w B. ( dalej: WSS), z silnymi bólami promieniującymi do klatki piersiowej i brzucha. Lekarz konsultant (...) K. K. poprosił o konsultację neurologiczną. R. Z. nie został przyjęty do szpitala z powodu stwierdzenia w czasie konsultacji neurologicznej przeprowa
Czytaj więcej»

II W 2377/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2017-12-19

Data publikacji: 2018-01-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II W 2377/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący : SSR Piotr Marczyński Protokolant st. sekr. sądowy Ewa Żółkowska przy udziale oskarżyciela posiłkowego po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2017 r. sprawy P. Ż. syna P. i P. z d. O. , urodz. (...) w O. obwinionemu o to, że I/ w dniu 20 kwietnia 2017 r. około godziny 15:20 w B. około 25 metrów za skrzyżowaniem krajowej nr
Czytaj więcej»

II W 2563/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2018-01-22

Data publikacji: 2018-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

II W 2563/17 UZASADNIENIE D. D. , M. G. , T. K. i A. Z. zostali obwinieni o to, że w dniu 17 czerwca 2017 r. ok. godz. 9 00 w R. na ul. (...) wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami tamowali ruch pojazdów stawiając w poprzek drogi gminnej ogrodzenie z siatki. Sąd ustalił i zważył co następuje: W wyniku podziału działki gruntu w R. w 1998 r. powstało osiedle (...) a działka nr (...) stała się własnością gminy B. . Na działce tej zgodnie z pozwoleniem na budowę z 2000 r. S. (...) w R. wybudował
Czytaj więcej»

III RC 229/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2015-08-13

Data publikacji: 2015-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: przy zmianie obowiązku alimentacyjnego należy brać pod uwagę okoliczności mogące świadczyć o zmianie stosunków zarówno dotyczących usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego jak i możliwości zarobkowych i majątkowych stron, także gdy powód jednocześnie żąda uchylenia, bądź zmiany orzeczenia
Sygn. akt III RC 229/15 Dnia 13 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy w B. (...) Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Irena Czaczkowska Protokolant st. sekr. sądowy Joanna Krzyszczak po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2015 roku w Białej Podlaskiej na rozprawie sprawy z powództwa T. G. przeciwko I. G. (1) o uchylenie alimentów, ewentualnie obniżenie alimentów I Obniża alimenty zasądzone od powoda T. G. na rzecz pozwanej I. G. (1) wyrokiem Sądu Rejonowego w B. (...) z dnia 07.05.2
Czytaj więcej»

III RC 236/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2015-07-20

Data publikacji: 2018-12-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem małoletnich dzieci i dzielić się z nimi swoimi dochodami. Wyzbycie się przez osobę zobowiązaną majątku, nie stanowi przeszkody do nałożenia na zobowiązanego stosownego obowiązku alimentacyjnego.
Sygn. akt III RC 236/15 Dnia 20 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w B. PodlaskiejIII Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Irena Czaczkowska Protokolant Aleksandra Witek po rozpoznaniu w dniu 20/07/2015 r. w Białej Podlaskiej sprawy z powództwa małoletnich W. i A. rodz. K. działających przez matkę S. K. przeciwko A. K. (1) o alimenty I zasądza od pozwanego A. K. (1) na rzecz jego małoletnich dzieci W. K. , ur. (...) i A. K. (2) , ur. (...) alimenty w kwocie po 300 zł (trzysta)
Czytaj więcej»

III RC 254/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2015-09-08

Data publikacji: 2015-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wysokość alimentów na rzecz małoletniego dziecka zależy nie tylko od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, ale także od realnych możliwości zarobkowych zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych
Sygn. akt III RC 254/15 Dnia 8 września 2015 roku Sąd Rejonowy w B. (...) Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Robert Łukijaniuk Protokolant st. sekr. sądowy Joanna Krzyszczak po rozpoznaniu w dniu 08 września 2015 roku w B. (...) na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego O. W. reprezentowanego przez matkę K. W. przeciwko M. K. reprezentowanemu przez kuratora W. K. o alimenty I zasądza od pozwanego M. K. na rzecz jego małoletniego syna O. W. ur. (...) alimenty w kwocie
Czytaj więcej»