Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
114

I C 1165/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2016-03-15

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1165/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Agnieszka Ostrowska Protokolant: Izabela Gruszka-Wachowiec po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2016 r. w Białej Podlaskiej na rozprawie sprawy z powództwa S. C. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda S. C. 19.000,00 (dziewiętnaście tysięcy) zło
Czytaj więcej»

I C 1217/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-08-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1217/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka R. Niedźwiecka Protokolant: protokolant sądowy Agnieszka Neuman po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2016r. w Białej Podlaskiej na rozprawie sprawy z powództwa A. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki A. B. kwotę 14.000,00 (czter
Czytaj więcej»

II K 165/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2016-11-02

Data publikacji: 2016-11-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

II K 165/16 UZASADNIENIE K. L. oskarżony został o to, że w dniu 24 marca 2015 roku w K. , pow. (...) , działając nieumyślnie gwałtownie oburącz pchnął do tyłu Z. M. , następstwem czego pokrzywdzony stracił równowagę i upadł na ziemię doznając obrażeń ciała w postaci zwichnięcia stawu barkowego prawego wymagającego repozycji naruszające czynności narządu ciała na okres powyżej 7 dni. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 24 marca 2015 r. w godzinach popołudniowych -około 16 ( 00) - Z. M.
Czytaj więcej»

II K 382/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2016-01-05

Data publikacji: 2016-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

II K 382/15 UZASADNIENIE S. K. został oskarżony o to, że w dniu 20 marca 2015 r., przekraczając granicę państwa przez drogowe przejście graniczne w S. , wprowadził na obszar celny Unii Europejskiej, bez zgłoszenia do kontroli celnej, towar w postaci 710 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, przez co nastąpiło narażenie budżetu Unii Europejskiej na uszczuplenie należności celnej w wysokości 592 złotych oraz narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w wysokości 3026 złotych oraz
Czytaj więcej»

II K 415/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2016-02-09

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 415/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Marczyński Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Żółkowska w obecności prokuratora: Urszuli Szymańskiej, Grażyny Rudko po rozpoznaniu dnia: 1 i 22 października, 19 i 26 listopada 2015 r. 12 stycznia, 4 lutego 2016 r. sprawy: W. K. (1) urodz. (...) w miejscowości K. , syna M. i A. z domu K. oskarżonego o to, że: I/ w 2013 r.,
Czytaj więcej»

II K 415/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2016-02-22

Data publikacji: 2016-02-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

II K 415/15 UZASADNIENIE W. K. (1) został oskarżony po pierwsze o to, że w 2013 r., dokładnej daty nie ustalono, w L. zabrał w celu przywłaszczenia piłę spalinową marki S. , 2 wiertarki, 20 karnistrów, 3 łopaty oraz beczkę metalową o poj. 200 l z 200 l oleju napędowego, o łącznej wartości 2003 zł. na szkodę T. K. (1) , po wtóre - o to, że w dniu 13 maja 2014 r. w L. dokonał przywłaszczenia powierzonego mienia w postaci cielnej krowy o wartości 4.000 zł na szkodę T. K. (1) , a także o to, że w mi
Czytaj więcej»

II W 2377/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2017-12-19

Data publikacji: 2018-01-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II W 2377/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący : SSR Piotr Marczyński Protokolant st. sekr. sądowy Ewa Żółkowska przy udziale oskarżyciela posiłkowego po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2017 r. sprawy P. Ż. syna P. i P. z d. O. , urodz. (...) w O. obwinionemu o to, że I/ w dniu 20 kwietnia 2017 r. około godziny 15:20 w B. około 25 metrów za skrzyżowaniem krajowej nr
Czytaj więcej»

II W 2563/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2018-01-22

Data publikacji: 2018-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

II W 2563/17 UZASADNIENIE D. D. , M. G. , T. K. i A. Z. zostali obwinieni o to, że w dniu 17 czerwca 2017 r. ok. godz. 9 00 w R. na ul. (...) wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami tamowali ruch pojazdów stawiając w poprzek drogi gminnej ogrodzenie z siatki. Sąd ustalił i zważył co następuje: W wyniku podziału działki gruntu w R. w 1998 r. powstało osiedle (...) a działka nr (...) stała się własnością gminy B. . Na działce tej zgodnie z pozwoleniem na budowę z 2000 r. S. (...) w R. wybudował
Czytaj więcej»

III RC 229/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2015-08-13

Data publikacji: 2015-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: przy zmianie obowiązku alimentacyjnego należy brać pod uwagę okoliczności mogące świadczyć o zmianie stosunków zarówno dotyczących usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego jak i możliwości zarobkowych i majątkowych stron, także gdy powód jednocześnie żąda uchylenia, bądź zmiany orzeczenia
Sygn. akt III RC 229/15 Dnia 13 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy w B. (...) Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Irena Czaczkowska Protokolant st. sekr. sądowy Joanna Krzyszczak po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2015 roku w Białej Podlaskiej na rozprawie sprawy z powództwa T. G. przeciwko I. G. (1) o uchylenie alimentów, ewentualnie obniżenie alimentów I Obniża alimenty zasądzone od powoda T. G. na rzecz pozwanej I. G. (1) wyrokiem Sądu Rejonowego w B. (...) z dnia 07.05.2
Czytaj więcej»

III RC 254/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 2015-09-08

Data publikacji: 2015-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wysokość alimentów na rzecz małoletniego dziecka zależy nie tylko od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, ale także od realnych możliwości zarobkowych zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych
Sygn. akt III RC 254/15 Dnia 8 września 2015 roku Sąd Rejonowy w B. (...) Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Robert Łukijaniuk Protokolant st. sekr. sądowy Joanna Krzyszczak po rozpoznaniu w dniu 08 września 2015 roku w B. (...) na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego O. W. reprezentowanego przez matkę K. W. przeciwko M. K. reprezentowanemu przez kuratora W. K. o alimenty I zasądza od pozwanego M. K. na rzecz jego małoletniego syna O. W. ur. (...) alimenty w kwocie
Czytaj więcej»